خودی ات

اطلاع رسانی فعالیت های ادبی من

 
 
نویسنده : samira karami - ساعت ٤:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱٩
 

 

 

dogwill

 

بين خدايان اختلاف مي افتد .يكي

ايروني اف سيچويشنirony of situationيعنی راوی  يا رايتر و ريدر همه از استهزا کردن کاراکتر  کار خبر دارند  به جز خود  کاراکتر ها ..اينجا تمام  داگويل در اين استهزا غرقتر می شوند.فيلم با يك سوال تمام مي شود داگويل گريس را از دست داد يا گريس داگويل را ...

گريس قدرت مطلق است چه وقتي كه همه را حسي به خود  محتاج  مي كند خود را به طور مساوی بين همه تقسيم می کند .چه وقتي كه با زيبايش همه را خيره مي كند و چه وقتي كه ..اژدهاي شهوت همه را به  بند خود می کشد که حتی يک پسر بچه  هم دنبال کام جويی از گريس می شود 

ودر اخر وقتي كه ديگر زمين تمام شده ..نيروي خداگونه اش را باز يافته تا .

خدايی مونث ..شك مي كند.

تجربه apioriگريس بايد در داگويل زندگي كند شهري كه لينچ با معماري خاص خود حقارتش را به تصوير مي كشدلينچ با اين معماري بنياد گرايي foundationalismرا نفی مي كند

تجربه يعني گر يس درجريان تعاملات فكري مردم باشدگريس اعتماد مطلق است تا انجا بابت شك كردن در مورد مهمترين تم فيلم از تام عذر خواهي مي كند ..در برابر فجيع ترين برخوردهاي بشري در سكوت تسليم مي شود اينجاست كه خداگونه اين حقارت را از بشريت مي پذيرد.

انساني ترين شكل قضيه حيواني ترين شكل ان است. يا جيوانی ترين  شکل را از  انسان می پذيرد تا انجا که می گويد  اگر من هم در يکی از  همين خانه ها زندگی می کردم .خمين رفتار را داشتم .

گريس از جنس خدايان است ودر دوست داشتنش هيچ گونه ردي از نياز نيست تام را از خود يافته و از او مي خواهد چيزي كه ديگران از او مي گيرند يا مي خواهند نخواهد تام ادامه مي دهد تا جايي كه ديگر نمي تواند راوي مي گويد از……….والبته اوج حقارت تام در سكانس اخر است وقتی  كه سوال جواب داده شده و معلوم شده كه داگويل گريس را از دست داده تام هنوز مي خواهد به زندگي ادامه دهد و مقبوحانه برای ان  تلاش مي كند

داگويل وقتي كه بشر گونه حق دارد  در برابر از دست دادن روزمرگي زندگي خود و تحمل خطر در برابر گانگستر ها ..از گريس هر چيزي بخواهدبا  تك تك افراد از حق خود استفاده مي كنند و وقتي كه گريس حق دارد همه را به اتش مي كشد ..گريس انسان را تجربه مي كند و جايي در فيلم مي گويد .