خودی ات

اطلاع رسانی فعالیت های ادبی من

 
بعد از تو!
نویسنده : samira karami - ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۳/٦
 

بعد از تو ان قله بلند

که با هم از ان به زندگی دهن کج کرديم

به تو که زندگي شده بودی دهن کج کرد

ومرا برت کرد بایین

تا توی گلهای سفید دنبال قبرکسی بگردم که مرا دوست داشت

چقدر دوست داشتن تو که تنفس تهران تميز بود را

دود گرفته است

کهمرا دوست داشت مرده است

وزیر گلهای سفید بربر مدفون است

توی جای در تو

توی دستهای من که هنوز از نوازش تو سیر نبود

وداشت روی شطرنج بی مهره نقشه می کشید

وروی جدول بر شده کلمه می ریخت

وزیر نگاه تو می خوابید

چقدر دوست داشتن تو

به بریدن از لای دو میله می مانست و

گیر کردن

وافتادن


چقدر به دست گرفتن تو مثل له کردن است