خودی ات

اطلاع رسانی فعالیت های ادبی من

 
 
نویسنده : samira karami - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۱٦
 

من در حواس خود اشتباه کرده ام

من با هواس خود اشتباه کرده ام

     لطفا فرض کنيد خودم پرت کرده ام

فرض کنيد افتاده ام

فرض کنيد به يک صخره گير کرده ام

                              چرا نجاتم نمی دهد

                            زمين عمودی شده ....

                            من در پرت دراز کشيده ام

                             به صندلی ام بگوييد به تو می چسبم

                                                       پايم را سفت به زمين می گيرم

من با کنار خالی

تمامم را به خالی باختم

کنار خالی ام را از خيابان می کشم

تمام راه به تمامم می گفتم از من خبری نيست

خبری از من نيست

از که خبری؟

که من نيست.