خودی ات

اطلاع رسانی فعالیت های ادبی من

 
 
نویسنده : samira karami - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٧
 

در پياده رو اگر گريه کنم

                    در کاغذها

                  در ملافه ها

                       اگر گريه کنم

                 و کوچه ها جوهای کوچک پستی اند

وقتی  انسان تکه تکه ام

انسان پاره پاره

                     که تا بخندد تکه هايش

                               در زخمهای خودش

                               پرتاب می شود

                                                از تلفن

                                                                 از روزنامه

                        از چاه ی های گوشم که به  صدا می رسد  

                                                                    در دهان تو

                                                                         اگر گريه کنم

  جای کسی را تنگ کرده ام

  جای کسی را تنگ کرده ام

                  جای من

        جای گم شده ام را   

 سگ های وحشی بو می کشند

 سينه های بو کرده به بازی گرفته اند 

پای من در جاپای ديگران له می شود

 و پاهايم در زير ميزها

 به پاهای ديگری فکر می کند

                                به جای ديگری