خودی ات

اطلاع رسانی فعالیت های ادبی من

تمشک اهلی می خواهید امروز مجوز گرفت خبرش را در خبرگزاری تدبیر تاریخ 28 مرداد 92 صفحه فرهنگمطالعه کنید http://www.tinapress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1082&catid=38&Itemid=90
/ 20 نظر / 30 بازدید
یادداشتی از من درباره نقدی در اخرین شماره بوستون ریویو پروفسور استون نقد فیلمش را درباره سینمای کیارستمی قلم زده ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 27 بازدید
نقدی از من در روزنامه اعتماد 18 اردیبهشت 92 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2725343 شما چه فکر می کنید
/ 0 نظر / 26 بازدید
  شعری از مجموعه در دست انتشار "خودخوری" نشر چشمه (باران)   تا دهان باز کردی که دوستم           رابطه را باد برد                        ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 31 بازدید
هر شب فکر می کنم آن شب است                       شبی که باد گذشته را می برد                                تو خستگی ات را روی میز ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 31 بازدید
دنبال میم مالکیتم اسم کوچکت اصلا کوچک نیست صدا بزنم خیابانٰ             باد                      پیاده رو بر می گردد                                 بر می گردم از خودم                                  فرو ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 18 بازدید
اتاق شعر دومین نشست اتاق شعر هفته گذشته دومین نشست اتاق شعر با حضور گسترده مخاطبین در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 48 بازدید

ناگهان تن

    پیدایش ناگهان صدا در رابطه پیدایش کلید برق انگشت و روشنایی اتاق                    فرو رفتن دوباره پوست در تن                                                           چسبیدن به چند زیبایی سرگردان                                                   ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 43 بازدید
بهمن 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
خرداد 87
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
مهر 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
6 پست
خرداد 82
2 پست
انگشت
1 پست
ویروس
1 پست
حمله
1 پست
delete
1 پست
نفت
1 پست
دوستان
1 پست
پلیکان
1 پست