که

ب.م.ت.که

کسی که تمامم  بود گفت 

                                دهکده است

و دورش اب اب

باید  مرداد  هشتادو دو  نمردم ...

در ادامه ..دادم ..ادامه که باش ....

مثل دستی که در جیب مشت شود

گره ام به گلوی

                                 خ ودم

دستت که به جایی نرسد از شانه  می اویزی

روحت که گم شود

به خوابت

از خوابی به خوابی دیگر می افتم

از سمتی به سمتی که تو باشی

                        همیشه پشت سری

                                                    داری دروغ می گویی

                         من غرق می شوم

در پشت سر داری گریه می کنی

من غرق تر  می شوم

از نمردم قایق ساختم

به من یک سمت تازه داده اند  

                                تا تهش می روم

/ 17 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهام ملک پور

سلام سميرا جان کار را خواندم خوب بود ولی کافی نبود خوب بود بس نيست شايد اص بی خيال کجايی تو؟

زاویه

سلام من کجاهستم .ایا اینجا همان کشتی نوح است !! یا شرابکده ابراهیم برای هاجر . فکرم کار نمی کند چرااسماعیل بزرگتر از اسحاق نبود که نبوت من به او برسد . شاید تو همان هاجر پیامبر خدا باشی نه زن پیامبر خدا . راستی باید از کدام خدابرایت بگم ؟ تا رستگارت کنم . برای بنده ای من هم شعری بگو شاید تو خود خدا باشی و کتابی فراتر ازتمام کتابهای اسمانی به ارمغان اورده باشی .شاید هم اطلا ببینم من کجا امد ه ام . این جا کجاست ؟ من دارم برای کی موعضه می کنم . ؟ ببخشید اشتباهی امده بودم !!!!

حسين شکر بيگی

سلام! کارتو خوندم آغازش به نظرم خيلی کليشه ای و تصنعی آمد اما هرچه جلوتر که می ررفتيم بهتر ميشد و سطرهای پايانی به مراتب قوی تر در کل لذت بردم! شاد باشی

الهام ملک پور

سلام امروز اگه تونستی بيا فروشگاه ويستار ابتدای کريم خان ساعت ۵/۵ يه جلسه است اگه اومدی کتاب رو هم بگير اگه نيومدی من دارم می رم کرمان می تونی از همون جا تهيه کنی به هر حال دوست داشتم ببينمت

الهام

سلام بزرگ داشت عمران صلاحی بود امروز هم والس جلسه داره ۵تا۷ پاتوق فرهنگی سينما ايران

نرگس

معرکه يی

کيا

سلام ..خوبين ..شعر زيبايی بود

کار مشترک

سلام سميرا کرمی ميخونمت بعد از يک سال و چند ماه

نرگس

معرکه بود... همین.