بعد ازc سالزندگی
بعد ازb خودت به خودت که می ايی
می بينی کرم بوده ای بين مر دم لوليده
هی می خواهی اعتراف های بنفع بگیری
از دست ها از دست نوشته ها از درها از دیوارها
از خودت بگو :
اياتقابل زيستن يا بودن
دو زيستی ات نکرده هنوز؟
در جلو پرده جز زنی سوخته هيچ نيست
{دواتاق خالی می کشم که تویشان فکر کنيد{بی در بی پنجره که فقط فکر کنيداگر حالا بيرونيد به خاطر اين است که تو نرفته ايد
توی این کلمه ها مين کاشته بودم
شما جا خالی زديد که زنده ايد
بس که تو خالی هستيم

/ 5 نظر / 10 بازدید
reza????

mer3000000000000000

hiuyiutg

لهلبعغب

hiuyiutg

samira man lajjam migireh vaghti ba estedadat in jori sher migi avangard bodan kari nadarad man nemidanam che jori be in bi ghaydi nesbat be zaban residi bishtar ba ham harf mizanim

hiuyiutg

نالهعيسفقسعفقصعفقصقفص