هميشه؟

يکی از ما به ديگری
شک دارد
هميشه همين بوده است !عزيزم)

يکی از ما از ديگری می تر سد
هميشه همين بوده است !عزيزم)

يکی از ما ديگرخودش نيست هميشه
همين بوده است؟

يکی از ما ديگر
نيست

هميشه همين بوده است !عزيزم)

/ 1 نظر / 10 بازدید
محمد آزرم

سلام!چرا چند بار يک مطلب را روی وب لاگ می فرستيد؟در ضمن داريد سعی می کنيد ترجمه ی شعر بنويسيد؟موفق باشيد.