دستم می خواهد بغلم کند

                        به کليد برق

                                         می دهم

                          جا می کند روی صورتم

                                                         انگشتهايی که

                                                                  شکل هيچ دهانی نداشتی

من درگيريهايش را از ايينه  کندم

                     توی پنجره افتاد

           روی زخمم زبان کشيدم

                         دست کشيدم

                                             توی کبدش

                                             هيچ رگی به نوک انگشتهام نمی رسيد

پس از چه زنده بودم

 من دير نکرده ام

                فقط کمی ترسيدم

                               می ترسم  به خيابانهای خالی از تو بيايم

               به روی صندلی جز پشتها

                                                نمی چسبد

                                                اين حرفها به کسی

          دهانم را از ريزش کلمه ها در دريا

                                                      باز

                                                       کردم 

(چار پايه /قهوه/ جوک خوب/بغل /پرت شدن ... اب )  

تنم را با مادرش  عوضم  می کنم

                                        با پدر

                                            دری بود که بسته شد

                                                                       ما

                                                                      - پشت در مانديم

 

/ 32 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیناگونه

سلام سميرای عزيز. مهلتی بده تا بخوانم و بعد بنظرم. فعلا...

مجتبي.م

رد می شوی به خانه ی ما هم سری بزن.

مجتبي.م

تازه های ادبی با چند خبر و موضوع جديد به روز شد.

katy

تنم را با مادرش عوضم می کنم با پدر دری بود که بسته شد ما - پشت در مانديم

امید

می خوام برات یه هایکو بنویسم پا که در هیز ترین ئیز دنیا میگذارم خش خش بر گها بر درختان دوباره می چسبند و سبز می شوند پائیز اینگونه آغاز می شود

مهران

اين دوره زمونه همه عاشق ميشند اما کدوم عاشق ميتونه به عشقش تکيه کنه